HOME
  Diensten van Mahler aan de Amstel
  Specialismen van Mahler aan de Amstel
  Wie is Robbert Mahler ?
  Adresgegevens en routebeschrijving
  Diensten van Mahler aan de Amstel     Diensten: advocatuur    Diensten : juridische dienstverlening
Adviseren: Een onderneming kan om vele redenen juridisch advies nodig hebben. Bijvoorbeeld om uit te zoeken hoe het zit met het mededingingsrecht, of zijn algemene voorwaarden nog wel up-to-date zijn of hoe hij een overname tot stand moet brengen.

Mahler aan de Amstel kan op alle gebieden waar een onderneming mee te maken heeft, adviseren. Deze adviezen zijn helder en duidelijk, geven praktisch toe te passen oplossingen en wijzen, zo nodig, op alternatieve manieren om de doelstellingen te verwezenlijken. Tegelijkertijd zijn de adviezen goed onderbouwd en inhoudelijk in orde.

Procederen : Het kan nodig zijn om het eigen gelijk voor de rechter te bevechten. Soms is een gerechtelijke procedure de enige oplossing om betaling te verkrijgen. Of heeft de wederpartij een onterechte eis ingediend bij de rechter.

In allerlei procedures bij gerechtelijke en toezichthoudende instanties kan Mahler aan de Amstel u bijstand verlenen en de procedure voor u voeren. Dat geldt niet alleen voor de gewone rechtbanken, maar ook voor bijvoorbeeld de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) of de telecomtoezichthouder Opta.

Contracten maken: Het is misschien niet altijd een even sexy en opwindend werkje, maar een goede overeenkomst vormt de basis voor een geslaagde transactie of samenwerking. Duidelijk omschrijven wat elk van de partijen moet doen en wanneer, en hoe de overeenkomst beëindigd kan worden, zijn essentieel in de zakenwereld.

Op allerlei gebieden kan Mahler aan de Amstel voor u contracten maken, vervolmaken en beoordelen. Zodat u zich verzekerd weet van een goede juridische basis.